Noen som vet hvor isen blir av?

Kunnskap om polare områder har vel aldri vært viktigere enn nå, og verdenssamfunnet står, til en viss grad, samlet om forskning på, og ivaretakelse av disse områdene. Kontinuerlig overvåkning og kartlegging av polaris og arter som er avhengig av denne gjøres den dag i dag, men det kan alltid bli bedre.

Kunnskap er trygghet

Uavhengig forskning i polare områder utføres ofte av universiteter og andre utdanningsinstitusjoner. Bakgrunnen for prosjektene varierer, men mange tar for seg den utviklingen vi har blitt gjort oppmerksomme på de siste årene - at polarisen minker.
Med kunnskap om de polare områdene og hvordan vi påvirker disse, kan vi kanskje gjøre noe med denne utfordringen.

Norge gjør en viktig jobb i polarområdene

3 Dec 2019

Situasjonen er alvorlig i polarområdene, og utviklingen er dessverre uforutsigbar. Modellene for hvordan polar-isen burde forandre seg over tid viser seg ofte ikke å stemme. Heldigvis gjør Norge en god innsats på dette området, med Norsk Polarinstitutt som et viktig bidrag innenfor forskningen.

Sunnmørsalpene – en skjult hemmelighet

9 Nov 2019

Sunnmørsalpene er en virkelig drømmedestinasjon for skigåere, men likevel er det virkelig ikke alle nordmenn som kjenner til dette området. Det passer ekstra godt for randonee, der du går på beina opp til en topp for å så ta deg ned igjen i urørt snø.