Noen som vet hvor isen blir av?

Kunnskap om polare områder har vel aldri vært viktigere enn nå, og verdenssamfunnet står, til en viss grad, samlet om forskning på, og ivaretakelse av disse områdene. Kontinuerlig overvåkning og kartlegging av polaris og arter som er avhengig av denne gjøres den dag i dag, men det kan alltid bli bedre.

Kunnskap er trygghet

Uavhengig forskning i polare områder utføres ofte av universiteter og andre utdanningsinstitusjoner. Bakgrunnen for prosjektene varierer, men mange tar for seg den utviklingen vi har blitt gjort oppmerksomme på de siste årene - at polarisen minker.
Med kunnskap om de polare områdene og hvordan vi påvirker disse, kan vi kanskje gjøre noe med denne utfordringen.

[Ingen blogginnlegg å vise ... publisere her]