Norge gjør en viktig jobb i polarområdene

Situasjonen er alvorlig i polarområdene, og utviklingen er dessverre uforutsigbar. Modellene for hvordan polar-isen burde forandre seg over tid viser seg ofte ikke å stemme. Heldigvis gjør Norge en god innsats på dette området, med Norsk Polarinstitutt som et viktig bidrag innenfor forskningen.

3 Dec 2019